OPS Włoszczowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Email Drukuj PDF
Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się na os. Broniewskiego 7a we Włoszczowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.30. Jest ośrodkiem o zasięgu lokalnym przeznaczonym dla 25 osób z terenu gminy Włoszczowa.
Dom jest formą oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają poważne trudności w życiu codziennym, ale mogą korzystać z postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego w warunkach dziennego pobytu.
Osobą z zaburzeniami psychicznymi jest osoba:
- chora psychicznie/wykazująca zaburzenia psychotyczne/
- upośledzona umysłowo
- wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Celem działania Środowiskowego Domu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika,  poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Odbywa się to poprzez:
- usprawnianie psychiczne, które ma na celu przywrócenie danej osobie zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi i dostosowania się do środowiska w którym obecnie żyje;
- usprawnianie fizyczne, które polega na odpowiednim doborze zajęć terapeutycznych w połączeniu z rehabilitacją leczniczą, aby umożliwić zachowanie sprawności fizycznej, pozwalającej przynajmniej na samodzielne wykonywanie prostych czynności, lub przywrócić utraconą sprawność.
W ramach działalności ŚDS prowadzone są terapie:
- plastyczna,
- kulinarna,
- muzykoterapia,
- zajęcia komputerowe (z bezpłatnym dostępem do internetu),
- rehabilitacja, masaże oraz zajęcia ruchowe,
- ergoterapia.
Mogą także uczestniczyć w organizowanych imprezach kulturalno - rekreacyjnych (ogniskach, wycieczkach krajoznawczych, turnusach rehabilitacyjnych, uroczystościach okolicznościowych).
Ponadto realizowane są treningi:
- umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
- umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- umiejętności spędzania czasu wolnego,
- dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
- budżetowy
Oraz
- poradnictwo socjalne,
- poradnictwo psychologiczne,
- psychoterapia,
- psychoedukacja,
- współpraca z rodziną.

Wymagane dokumenty: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w realizowanych zajęciach.
Tryb załatwienia sprawy: złożenie podania o przyjęcie do ŚDS, sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego, wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora OPS.
Poprawiony: poniedziałek, 27 września 2010 11:25  

logo emp@tia

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
adres: /o2m2dnf96c/skrytka

Czas

Ulti Clocks content

Imieniny

28 Kwietnia 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Arystarch, Maria,
Paweł,
Przybyczest,
Waleria, Witalis
Do końca roku zostało 248 dni.